MEDIJA CENTAR

SENIOR ŽIVOT: OSVETLJENJA ZA STANOVE ZA PENZIONERE U IZOLI

The lighting in the flats should fit the seniors’ lifestyle and visual capacity, while promoting active and healthy living.
Saznajte više

SENIOR ŽIVOT: OSVETLJENJA ZA STANOVE ZA PENZIONERE U IZOLI

UGRADNJA SVETILJKI NA ESSO SERVISNIM STANICAMA U NEMAČKOJ

Svojom veličinom, potencijalom i organizacijom svog poslovnog okruženja, nemačko tržište privlači brojne kompanije iz celog sveta.
Saznajte više

UGRADNJA SVETILJKI NA ESSO SERVISNIM STANICAMA U NEMAČKOJ

SLOVENSKE OPŠTINE

Visoki troškovi električne energije i održavanje javne rasvete podstakli su slovenačke opštine Cerknica, Škofja Loka, Sevnica, Novo mesto, Metlika, Črnomelj i Semič kako bi zamenili tehnološki zastarele svetiljke novom, ekološkom LED tehnologijom.
Saznajte više

SLOVENSKE OPŠTINE

SEVERNI SEKTOR LJUBLJANA RING PUT

Zamena starih natrijum svetiljki sa najnovijim LED svetiljkama rezultirala je znatnim smanjenjem potrošnje električne energije. Stara svetiljka koristila je 280V električne energije kako bi zadovoljila standard, dok su naši E LUM LED svetiljke koristili samo ...
Saznajte više

SEVERNI SEKTOR LJUBLJANA RING PUT

LED OSVETLJENJE U PROIZVODNJI OBJEKATA NA EBM-PAPST SLOVENIJI

Rasveta u proizvodnim pogonima sa brojnim industrijskim i proizvodnim operacijama mora biti energetski efikasna, veoma precizna i pouzdana. Ovi zahtevi su imali na umu Ebm-Papst Slovenija d.o.o. (deo grupe Ebm-Papst) prilikom izbora dobavljača za sistem rasvete za ...
Saznajte više

LED OSVETLJENJE U PROIZVODNJI OBJEKATA NA EBM-PAPST SLOVENIJI

LED OSVETLJENJE U SKLADIŠNIM OBJEKTIMA DACAR TRANSPORTA

Novi skladišni objekti DACAR Transport d.o.o. u Kranju su opremljeni81 H LUM svetiljkama, postavljene na visini od 12 metara. Veliki akcenat je stavljen na smanjenje osvetljenja između nosača zbog fokusirane optike H LUM-a, jer omogućava korišćenje svetla ...
Saznajte više