PODRŠKA

This content is only available to our partners. Please log in.
If you do not have you Partner username and password, please contact us at #EM#696f646c4469736a6d67636a226e6162#EM#

GARANCIJA

LUMENIA d.o.o. garantuje da proizvodi dobijaju punu garanciju od 5 (pet) godina za električne delove i 10 (deset) godina garancije za mehaničke delove, od datuma isporuke, ako se koriste u skladu sa njihovom namenom. Garanciju izdaje LUMENIA d. o. o. klijentu čije je ime navedeno na fakturi.

Garancija mora biti aktivirana u roku od 30 (trideset) dana od datuma isporuke popunjavanjem on-line obrazca dostupnog na veb stranici www.lumenia.rs (PODRŠKA / GARANCIJA). Ako aktiviranje na mreži nije ispunjeno, proizvod će biti pokriven za minimalni garantni period od 2 (dve) godine, u skladu sa važećim zakonima.
Sva polja označena sa * su obavezna!