HOME > LUMENIA REŠENJA > PAMETNE GRADSKE PLATFORME

PAMETNE GRADSKE PLATFORME

Pametni gradovi danas predstavljaju ogroman izazov za vlade, privatnu industriju, nevladine organizacije i druge zainteresovane strane, kako bi kolektivno utvrdili kako da realizuju pametnu viziju grada koja odgovara njihovim potrebama i u skladu s njihovim lokalnim vrednostima. Sistem Smart Light je deo Smart Citi platforme, koji sadrži različite senzore koji imaju kapacitet da posmatraju svet oko sebe i daju nam podatke o tome šta se dešava. Kako senzori komuniciraju sa Internetom je ključni aspekt prilikom koncipiranja povezanih projekata i zavisi od potreba i ograničenja određenog projekta. Zbog fleksibilnosti aplikacija i otvorenih standarda omogućavamo široko usvajanje aplikacija i usluga visoke pametne gradske infrastrukture, kao i povećanje izbora i kontrole u rastućem aplikacijskom i uređivačkom ekosistemu. U LUMENIJI nudimo otvorenu platformu koja se može instalirati kao novi sistem ili se može integrisati u postojeću gradsku infrastrukturu.

GLAVNE PREDNOSTI

Sistem Smart Light je deo Smart Citi platforme, koji sadrži različite senzore koji imaju kapacitet da posmatraju svet oko sebe i daju nam podatke o tome šta se dešava. Kako senzori komuniciraju sa Internetom je ključni aspekt prilikom koncipiranja povezanih projekata i zavisi od potreba i ograničenja određenog projekta. Zbog fleksibilnosti aplikacija i otvorenih standarda omogućavamo široko usvajanje aplikacija i usluga visoke pametne gradske infrastrukture, kao i povećanje izbora i kontrole u rastućem aplikacijskom i uređivačkom ekosistemu. U LUMENIJI nudimo otvorenu platformu koja se može instalirati kao novi sistem ili se može integrisati u postojeću gradsku infrastrukturu.

Većinu vremena je bežično povezana sa kontrolnom aplikacijom, preko različitog broja baznih stanica a odatle imamo pristup svim podacima koje su nam dali senzori. Ovo uključuje korišćenje povezanih uličnih svetiljki kao komunikacijskog čvorišta za senzore poput saobraćajnog radara, za povezivanje novih upravljačkih aplikacija kao što je pametno parkiranje ili integriranje analitike zasnovane na osvetljenju sa drugim pametnim gradskim sistemima. Sa implementacijom Smart rešenja u gradovima ili bilo kom drugom mestu oko nas, mi poporavljamo utisak, a takođe imamo priliku da gledamo analizu na savršenoj primeni velikih podataka preko povezanih mreža i koristimo ih za poboljšanje opšteg učinka grada.

Ulaganja u ljudski i društveni kapital, moderne oblike saobraćaja i komunikacije su održiva ulaganja. Zahvaljujući integraciji Smart Citi rešenja i održivom razvoju, pametni gradovi će postati inovativniji, konkurentniji, atraktivniji, uštedni i otporni. Ovo će poboljšati kvalitet života, a smanjiti troškove životne sredine mudrim upravljanjem prirodnim resursima, putem participativne akcije i angažovanja. Sveobuhvatna sigurnost i video nadzor je posebno važno kako bi se osiguralo poverenje i sigurnost sa višeslojnom zaštitom i kontinuiranim monitoringom nadzora i upravljanjem događaja kako bi se sprečili slučajevi terorizma.
smart city 2

DA LI STE ZAINTERESOVANI? KONTAKTIRAJTE NAS!

Sva polja označena sa * su obavezna!